Thursday, 28/05/2020 - 12:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

Kế hoạch giảng dạy tài liệu địa phương

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

 


Số: 94b/KH-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Điềm Thuy, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I/ Căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009 của Bộ GDĐT;

Thực hiện Kế hoạch số 786/KH-PGD&ĐT-THCS ngày 08/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cấp THCS năm học 2017-2018; Thực hiện Công văn số 799/PGDĐT-THCS ngày 13/9/2017 của Phòng GDĐT Phú Bình về việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của Trường THCS Trần Phú năm học 2017-2018;

      Nay bộ phận chuyên môn Trường THCS Trần Phú xây dựng Kế hoạch giảng dạy chương trình giáo dục địa phương năm học 2017-2018 như sau:

II/ Kế hoạch giảng dạy chương trình giáo dục địa phương:

  1.  Đặc điểm tình hình nhà trường

        -  Tổng số toàn trường:   12 lớp. Trong đó

      Khối 6: 3 lớp;          Khối 7:  3 lớp;          Khối 8: 3 lớp;       Khối 9: 3 lớp

       - TS GV đứng lớp:  27. Trong đó GV dạy các môn:

      Văn :  6      Sử: 2           Địa: 2               GDCD:  4

    2. Thuận lợi:

      - Có một hệ thống văn bản pháp qui chỉ đạo chương trình giáo dục địa phương.

      - Có đủ GV để giảng dạy chương trình giáo dục địa phương.

      - Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy chương trình địa phương.

      - Thư viện nhà trường có đầy đủ các tài liệu phục vụ chương trình giáo dục địa phương.

- Địa phương là xã có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, đáp ứng tốt cho chương trình ngoại khóa về giáo dục địa phương.

   3. Khó khăn:

      - Kiến thức về chương trình giáo dục địa phương của GV nhìn chung còn hạn chế.

      - Kinh phí chi cho các hoạt động ngoại khóa chương trình giáo dục địa phương còn hạn hẹp.

  III. Nội dung, thời lượng và phân phối chương trình giáo dục địa phương:

   1.  Môn Ngữ văn

      1. 1.  Số tiết:  

HK

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

ST

V

TV

TLV

ST

V

TV

TLV

ST

V

TV

TLV

ST

V

TV

TLV

HKI

3

3

0

0

1

1

 

 

2

1

0

1

3

2

1

0

HKII

2

2

0

0

3

1

2

 

3

3

0

0

2

2

0

0`

TS

5

5

0

0

4

2

2

 

5

4

0

1

5

4

1

0

 1.2.  Phân phối cụ thể như sau:

a) Lớp 6 (5 tiết):

 

Tuần

Tiết theo ppct

Tên bài dạy

Số tiết dạy

Ghi chú

18

 

69

Vài nét về văn học Thái Nguyên

1

 

19

 

70, 71

Chương trình Ngữ văn địa phương:

Bài 4:Tua Tềnh Tua Nhì,

- Đọc thêm:

Bài 2: Sự tích Đền Thượng Núi Đuổm

2

 

23

88

Chương trình địa phương:

Bài 3: Sự tích sông Công, núi Cốc

1

 

24

 

89

Chương trình địa phương:

Bài 3: Sự tích sông Công, núi Cốc

- HD tìm hiểu: Biện pháp so sánh trong truyền thuyết, cổ tích (Bài 5)

1

 

 

- Bài 6: Thi kể chuyện truyền thuyết, cổ tích => Tổ chức hoạt động ngoại khóa.

 

b) Lớp 7 (4 tiết):

 

Tuần

Tiết theo ppct

Tên bài dạy

Số tiết dạy

Ghi chú

18

69

Bài 7: Ca dao, tục ngữ Thái Nguyên (ở Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa

- Tích hợp:

Bài 8: Một số biện pháp tu từ trong ca dao địa phương

1

 

20

74

Bài 7: Ca dao, tục ngữ Thái Nguyên (ở Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa

- Bài 9: Hướng dẫn sưu tầm thành ngữ, tục ngữ, ca dao địa phương (Đưa vào hoạt động 5 “Tìm tòi mở rộng” của Bài 7)

1

 

34

131

Chương trình địa phương: Phần tiếng Việt (Bài 10: Theo SGK Ngữ văn 7)

1

 

35

132

Chương trình địa phương: Phần tiếng Việt (Bài 10: Theo SGK Ngữ văn 7)

1

 

- 3 tiết thừa đưa vào chương trình chung.

c) Lớp 8 (5 tiết):

 

Tuần

Tiết theo ppct

Tên bài dạy

Số tiết dạy

Ghi chú

 

8

 

31

Chương trình địa phương: Chữa lỗi diễn đạt cho học sinh địa phương

(dân tộc ít người)

1

 

13

52

Chương trình địa phương: Thơ về nhà mình

- Lồng ghép:

Bài 15: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn xuôi và thơ địa phương

1

 

25

96

Chương trình địa phương: Ông ngoại

- Lồng ghép:

Bài 15: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn xuôi và thơ địa phương

1

 

36

135,136

Chương trình địa phương: Đường về với mẹ Chữ

- Lồng ghép:

Bài 15: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn xuôi và thơ địa phương

2

 

 

d) Lớp 9 (5 tiết):

 

Tuần

Tiết theo ppct

Tên bài dạy

Số tiết dạy

Ghi chú

8

39

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (SGK lớp 9 bài 13)

 

1

 

13

63,64

Chương trình địa phương:

Bài 16: Cây trứng gà bất tử

- Hướng dẫn đọc thêm: Mưa vùng cao

 

2

 

22

102

Chương trình địa phương:

Bài 17: Tình sông

 

1

 

29

138

Chương trình địa phương: Phố núi (đọc thêm: Bài 18: Hoa sớm)

1

 

 

- Bài 20: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

- Bài 21: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm hoặc đoạn trích truyện, thơ trong chương trình văn học địa phương

=> Tiến hành lồng ghép vào các bài của chương trình chung (lấy làm ngữ liệu).

- Bài 22: Hoạt động ngoại khóa về văn học địa phương

=> Thực hiện linh hoạt (có thể tích hợp hoặc tiến hành tổ chức hoạt động ngoại khóa).

 

 

 

 2. Môn Lịch sử:

      2.1.  Số tiết:

                     Lớp 6: 1                                              Lớp 7: 3

                     Lớp 8: 1                                              Lớp 9: 2

      2.2.  Phân phối cụ thể như sau:

Tuần

Lớp

Tiết theo PPCT

Tên bài

Tài liệu giảng dạy

20

6

33

Bài 1.Thái Nguyên từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên

20

7

37

 

Bài 2.Thái Nguyên từ thế kỉ XI đến1884 ( (Tiết 1 Thái Nguyên từ thế kỉ XI đên thế kỉ XIV)

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên Lịch sử Thái Nguyên

30

7

57

Bài 2.Thái Nguyên từ thế kỉ XI đến1884 ( (Tiết 2 Thái Nguyên trong phong trào chống giặc Minh đô hộ đầu thế Kỉ XV)

Lịch sửđịa phương tỉnh Thái Nguyên

34

7

65

Bài 2.Thái Nguyên từ thế kỉ XI đến1884 ( (Tiết 3-Thái Nguyên từ Thời Lê sơ đến khi bị thực dân Pháp xâm lược 1428-1884)

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên

26

8

43

Bài 3. Thái Nguyên từ năm 1858 đến năm 1918

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên

29

9

37

Bài 4.Thái Nguyên từ 1919 đến nay…( Tiết 1.Sự ra đời tổ chức cơ sở Đảng ở Thái nguyên và quá trình khởi nghĩa giành chính quyền 1936-1945)

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên

34

9

47

Bài 4.Thái Nguyên từ 1919 đến nay (Tiết 2.Thái Nguyên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ,đế quốc Mỹ …)

Lịch sử địa phương tỉnh Thái Nguyên

 

3. Môn Địa lí:

      3.1.  Số tiết:    05;     Lớp 8: 01;                 Lớp 9: 04;

      3.2.  Phân phối cụ thể như sau:

Tuần

Lớp

Tiết theo PPCT

Tên bài

Tài liệu giảng dạy

36

8

53

- Tìm hiểu địa phương

Địa líThái Nguyên

32

 

9

51

- Địa lí địa phương tỉnh- thành phố

Địa líThái Nguyên

33

52

- Địa lí địa phương tỉnh- thành phố

Địa líThái Nguyên

 

 

 

 

34

53

- Địa lí địa phương tỉnh- thành phố

Địa líThái Nguyên

35

54

- Thực hành địa lí địa phương

Địa líThái Nguyên

 

IV. Tài liệu giảng dạy

3.1. Tài liệu Ngữ văn Địa phương Thái Nguyên

3.2. Tài liệu dạy học chương trình  Lịch sử Địa phươngTHCS tỉnh Thái Nguyên

3.3. Tài liệu dạy học chương trình  Địa lý Địa phươngTHCS tỉnh Thái Nguyên

V.  Tổ chức dạy học:

- Các tổ chuyên môn cần kết hợp việc dạy học trên lớp với hướng dẫn học sinh tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương để vừa làm phong phú nội dung học, vừa hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu văn học, lịch sử, địa lý địa phương.

- Việc kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương được thực hiện như các phần khác trong chương trình bộ môn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cuối năm học.

- Căn cứ các nguồn tài liệu, tư liệu tham khảo, giáo viên biên soạn giáo án dạy học gồm các yêu cầu như đối với giáo án dạy học các nội dung chính khóa theo quy định và đúng theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình dạy học Ngữ văn, lịch sử, địa lý địa phương THCS .

- Các tổ chuyên môn quản lí kế hoạch dạy học, giáo án dạy học của giáo viên.

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng gắn liền với nội dung tài liệu giáo dục địa phương.

- Ban Giám hiệu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên các môn học xây dựng  kế hoạch dạy học, biên soạn giáo án dạy học theo đúng chương trình quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương năm học 2017-2018, tổ chuyên môn, giáo viên bô môn có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên có ý kiến phản ánh kịp thời để tìm biện pháp khắc phục./.

  

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(báo cáo);

- Tổ CM, GV (thực hiện);

- Lưu: Văn thư

 

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Trần Thanh Sơn

                                                                  

Tác giả: admin
Nguồn: thcstranphu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 627
Năm 2020 : 2.160